Henkilöstöön kohdistuneet uhat kasvaneet

27.8.2012

Valtakunnallisen Yritysten rikosturvallisuus 2012 – riskit ja niiden hallinta -selvityksen mukaan yritysten henkilöstöön kohdistuvat uhat ovat lisääntyneet viimeisen kolmen vuoden aikana.

Uhkailun kohteeksi joutuu henkilöstöä jo joka neljännessä yrityksessä. Suurin riski joutua uhkailun tai väkivallan uhan kohteeksi on asiakaspalvelutilanteissa kaupan- ja palvelualan yrityksissä. Omaisuusrikosten yleisyys ja pelko poliisin ehtimisestä paikalle sekä tutkintaresurssien vähenemisestä siirtävät painopisteen ennalta ehkäiseviin toimiin.

Selvityksen mukaan monessa yrityksessä uhkiin varautuminen vaatii huomattavia parannuksia.

Puolet yrityksistä kaupan alalla ja palveluissa on laiminlyönyt riittävien toimintaohjeiden laatimisen väkivalta- ja uhkatilanteiden varalta. Reilussa kolmasosassa turvallisuusasioita ei käydä läpi työntekijöiden normaalin perehdytyksen yhteydessä. Työntekijöille pitäisi antaa selkeät ohjeistukset, miten uhkaavassa tilanteessa tulisi toimia.

Selvityksen mukaan henkilöriskit ovat kasvaneet yrityksissä monilla toimialoilla. Etenkin kaupan alalla yrityksen sisäiset väärinkäytökset, kuten varkaushävikit ja tietojen kopiointi, ovat lisääntyneet selvästi.

(HUOM: Henkilökunnan turvallisuuskoulutukseen kaupan alalla on tarjolla sähköinen Uhkaava asiakastilanne -verkkokurssi, joka löytyy osoitteesta http://koulutus.kauppa.fi/ )

Huono tiedonsaanti lisää riskejä

Yritysjohtajista lähes 70 prosenttia kokee puutteelliseksi tiedonsaannin viranomaisilta yrityksiin kohdistuvista rikoksista ja rikosilmiöistä, kuten polttoaine-, metalli- ja myymälävarkauksista. Erilaisia rikoksia koskevan tiedonvälityksen esteenä on tavallisesti tietosuojalainsäädäntö. Kankeat toimintatavat yritysturvallisuuteen liittyvän tiedon jakamisessa vaikeuttavat yritysten mahdollisuuksia kertoa epäilyttävistä havainnoista viranomaisille.

Yritysten ja viranomaisten välille olisi kehitettävä matalamman kynnyksen keskusteluyhteys virallisen rikosilmoitusmenettelyn rinnalle, selvityksen laatijat tiivistävät yritysjohtajien tuntoja.

Kaikista selvitykseen vastanneista yrityksistä 43 prosenttia on kokenut erilaisia yrityksen omaisuuteen kohdistuneita turvariskejä viimeisen kolmen vuoden aikana. Rikollinen toiminta käsittää normaalisti työvälineiden ja laitteiden varkauksia, murtoja yrityksen tiloihin tai yrityksen tiloihin kohdistunutta ilkivaltaa.

Rikosriskit ovat lisääntyneet erityisesti kaupan alalla

Yritysjohtajat ovat erittäin huolissaan poliisin kasvavasta resurssipulasta ja siitä, että sakon muuntorangaistuksen poiston myötä poliisin määräämiä sakkoja ei enää muunneta vankeudeksi.

Kauppiaat pitävät tärkeänä, että lainsäädännöllä ei heikennetä yritysturvallisuutta.

Suurista yrityksistä 11 prosenttia ilmoitti joutuneensa tietomurron kohteeksi. Tietojärjestelmiin kohdistuneiden rikosten kasvu on aivan huikea, sillä edellisessä selvityksessä vain yksi prosentti suurista yrityksistä oli joutunut tietomurron kohteeksi. Huolestuttavaa on myös se, että vain vajaalla puolella yrityksistä on liikesalaisuuksia koskeva käsittelyohje.

Yritysten rikosturvallisuus 2012 – Riskit ja niiden hallinta -selvitykseen vastasi 1 681 yritysjohtajaa. Selvityksen tilasivat Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari. Edelliset tutkimukset tehtiin vuonna 2008 ja 2005. Vastaajista 32 prosenttia edustaa palveluita ja liikennettä, 30 prosenttia teollisuutta ja energia-alaa ja 14 prosenttia kaupan alan yrityksiä. Valtaosa, 68 prosenttia yrityksistä oli henkilömäärältään pieniä, keskisuuria edusti 22 prosenttia ja suuria yrityksiä 10 prosenttia vastanneista.

Lähde: Erikoiskaupan liitto

___
Järjestösihteeri