Kuittilaki valmisteilla: Kuitti annettava ostoksista jatkossa

20.11.2012

Kuitinantovelvollisuutta koskevan lain valmistelu alkaa työ- ja elinkeinoministeriössä. Jatkossa yrittäjän olisi aina tarjottava myymästään tuotteesta tai palvelusta asiakkaalle kuitti. Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle alkuvuodesta 2013.

Kuitinantovelvollisuus helpottaa kuluttajan mahdollisuutta havaita myyntiä, jota ei merkitä kassaan tai kirjanpitoon. Lain tarpeesta on käyty laajaa keskustelua niin yrittäjien, kansalaisten kuin viranomaistenkin keskuudessa, ja saatu palaute on ollut myönteistä. Jos yrittäjä ei anna kuittia, se voi merkitä, ettei yritys maksa veroja tai palkkoja työntekijöilleen rehellisesti.

Laki ei tarkoita, että asiakkaalla olisi velvollisuus ottaa kuitti vastaan. Laki vähentää yrittäjän mahdollisuuksia jättää käteisellä tai kortilla tehtyjä ostoksia merkitsemättä kirjanpitoon. Kuitinantovelvollisuus on tärkeä keino harmaan talouden torjunnassa, mutta se vaatii myös kuluttajien aktiivisuutta. Jokainen voi kuitenkin jo nyt torjua harmaata taloutta pyytämällä ostoksestaan aina kuitti.

Lain valmistelussa otetaan huomioon, mitä tilanteita kuitinantovelvollisuuden tulisi koskea. Erityisesti selvitetään tilanteita, joissa ostokset ovat tyypillisesti pieniä tai myynti on tilapäistä. Lisäksi pohditaan, mitä tietoja kuitissa pitäisi olla, mitä kuitin antamatta jättämisestä seuraisi ja kuinka lain noudattamista valvottaisiin.

Laki ei tee kassakoneita pakolliseksi. Yrittäjä voi niin halutessaan antaa asiakkaalle käsinkirjoitetun kuitin myös jatkossa. Toisaalta laki ei estäisi sitä, että kuitti tarjottaisiin sähköisessä muodossa, jos siihen on tekniset mahdollisuudet.

Kuitinantovelvollisuudesta tehdystä muistiosta järjestettiin lausuntokierros, johon osallistuivat työvoimavaltaisten alojen edunvalvontajärjestöt, harmaan talouden torjunnasta vastaavat viranomaiset ja kuluttajajärjestöt. Lisäksi otakantaa.fi -foorumilla oli aiheesta laaja kansalaiskeskustelu. Myös useat työryhmät ovat tukeneet kuitinantovelvollisuutta. Lain valmistelu on osa valtioneuvoston tammikuussa tekemää periaatepäätöstä harmaan talouden ja talousrikosten torjumisesta.

Lähde: Erikoiskaupan liitto
Kuva: sxc.hu
___
Järjestösihteeri