Kuluttajakyselyn tulokset kertovat: hyvän fotokaupan ominaisuudet

17.5.2013

Suomen Fotokaupan Liitto ry teetti osastollaan Kuva&Kamera2013-messuilla vierailleille kuluttajille kyselyn. Kyselyssä selvitettiin kuluttajien tarpeita ja toiveita fotoalan erikoisliikkeitä koskien. Samalla haluttiin tuoda esiin suomalaista fotoerikoiskauppaa ja sen merkitystä. Suurin osa vastauksista kerättiin avoimina vastauksina. Kyselyyn osallistumalla vastaaja osallistui arvontaan, jossa voittajalle lahjoitettiin 100 euron lahjakortti tämän valitsemaan fotoliikkeeseen Suomessa.

Vastauksia kertyi yhteensä 189 kappaletta. Koska messut järjestettiin Helsingissä, luonnollisesti suurin osa vastaajista (76,7%) oli Uudenmaan maakunnasta.

Suurin osa vastaajista (62,4%) asioi fotoliikkeessä harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Kerran kuukaudessa arvioi asioivansa 18 prosenttia vastaajista. Tätä useammin asioi 8,5 prosenttia.

Fotokaupan asiakas arvostaa asiantuntevaa, henkilökohtaista palvelua

Asiantuntijuutta ja tietotaitoa palvelussa pidettiin hyvin tärkeänä. Lisäksi vastaajat toivoivat, että heidät huomioidaan henkilökohtaisesti ja että palvelutilanteessa otetaan huomioon asiakkaan tarpeet ja tietotaso (35%). Vastauksissa mainittiin, että tulisi huomioida, millainen tausta asiakkaalla on: toiset tietävät tarkemmin, mitä tulevat hakemaan, ja toiset kaipaavat enemmän ymmärtävää opastusta. Esille nousi myös eritystarpeiden huomioiminen (esimerkiksi filmikuvaukseen liittyvien tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen, sekä koulutus).

Hyvä fotoliike on monipuolinen

Vastaajille tärkeitä fotokaupan palveluita asijantuntijuuden ohella olivat kuvanvalmistus, objektiivit ja muut valokuvauksen oheistarvikkeet, sekä filmit (sis. kehitys, kemikaalit, paperit). Hyvä fotoliike tarjoaa vastaajille monipuolisuutta ja vaihtoehtoja. Myös eritysempiin tarpeisiin toivottiin vastausta esimerkiksi tilaustuotevalikoimin. Useampi vastaaja painotti myös hinta-laatu-suhteen merkitystä ja hyviä tarjouksia toivottiin.


Kyselyssä selvitettiin seuraavia asioita:
Kuinka usein asioit fotoliikkeessä? Mitkä fotokauppojen tarjoamista palveluista ovat sinulle tärkeitä? Mitä hyvä fotoliike tarjoaa? Miten hyvä fotoliike palvelee asiakastaan? Mitä hyvä fotoliike ottaa lisäksi huomioon? Mihin fotoliikkeeseen tahtoisit 100 euron lahjakortin voittaessasi arvonnassa?

Tästä linkistä löydätte kyselyn tuloksista tehdyt graafit, sekä taulukon, josta selviää vastanneiden valitsemat fotoliikkeet. Avoimet vastaukset ja arvontaan osallistumisen mahdollisuus ovat syynä ei vastausta -osuuden suhteelliseen suuruuteen. Tuloksia onkin syytä tarkastella kokonaisuutena, eikä vain yhden graafin kautta.Tarpeen vaatiessa voitte saada käyttöönne Suomen Fotokaupan Liitolta taulukkomuotoiset koodaukset avoimista kyselytuloksista.

___
Järjestösihteeri