Keravan Vuoden Yrittäjä 2013 on Ruusukuva Oy.

Valintaperusteina painoivat Ruusukuvan puolesta monta vahvaa asiaa. Ruusukuva edus- taa kooltaan Keravan Yrittäjien jäsenkentän enemmistöä pienyrityksenä. Yritystoiminnan jatkuvuus on pystytty toteuttamaan muutama vuosi sitten onnistuneella sukupolvenvaih- doksella. Ruusukuva toimii voimakkaasti muutoksen alla olevalla toimialalla, mutta on silti pystynyt pitämään toimintansa kannattavana, jopa tulokseltaan erinomaisena. Liike- vaihto henkilöä kohti Ruusukuvassa omaan toimialaansa verrattuna on erittäin hyvä. Yrityksen tuottavuus on noussut jyrkästi viime tilikaudella. Taloudellisesti katsottuna Ruu- sukuvan yrittäjien ratkaisut ovat vahvistaneet yrityksen toimintamahdollisuuksia todella hyviksi ja pitkällä aikavälillä kannattavuuden kehitys on ollut poikkeuksellisen suotuisa.

Valintakriteereissä painoivat voimakkaasti myös yrityksen tunnettuus paikkakunnalla sekä Samuli Ruusun oma aktiivisuus yrittäjyyden lisäksi yhteiskunnallisena vaikuttajana mm. kunnallispolitiikassa ja yrittäjäyhdistyksessä. Ruusu on myös Suomen Fotokaupan Liiton hallituksen varajäsen kuluvalla hallituskaudella.

Ruusukuva Oy vastaanotti Vuoden Yrittäjä 2013 –palkinnon Keravan Yrittäjien juhlassa lauantaina 9.11.2013 Klondyketalossa. Keravan Vuoden Yrittäjän valitsivat Keravan Yrittäjät ry, Keravan kaupunki ja tämän vuoden Keravan Yrittäjien yhteistyökumppani OP Pohjolan edustaja.

RUUSUKUVA OY TAUSTAA

Ruusukuvan perustivat Hyrylän Kauppatielle vuonna 1980 Risto ja Riitta Ruusu. Sitä edel-si 1970-luvun lopussa perustettu valokuvaamo Studio Riitta Ruusu. Liikeidea on koko ajan perustunut valokuva-alaan liittyviin laitteisiin ja tarvikkeisiin sekä kuvaamiseen. Nykyinen yrittäjä Samuli Ruusu on elänyt varhaisista vuosistaan lähtien mukana perheyrityksen elämässä. Hän meni koulun jälkeen valokuvaamoon ja läksyjen jälkeen osallistui jo pienimuotoisiin töihin. Varsinainen ensimmäinen kesätyöpalkka Ruusukuvassa Samulilla oli vuonna1985 ja siitä asti hän on ollut säännöllisesti mukana. Varsinaisesti työhön hän tuli vuonna 1990 . Samulin mukaan työskentely perheyrityksessä on aina tuntunut itsestäänselvyydeltä eikä hän ole koskaan oikein muita työpaikkoja tai uraa edes miettinyt. Risto Ruusu jäi eläkkeelle Ruusukuvasta vuonna 2010 ja Riitta Ruusu vuonna 2011. Vanhempien vahva sitoutuminen yrittäjyyteen ja aktiivisuus yrittäjäjärjestössä ovat olleet hyvä esimerkki ja pohja Samulin omaan yrittäjyyteen ja haluun olla aktiivinen yhteiskunnan jäsen.

 

___
Lähde: Keravan Yrittäjät