UUSI JÄTELAKI: Yritykset voivat yhä valita jätteenkuljettajansa

20.11.2012

Uusi jätelaki tuli voimaan 1.5.2012. Yritykset voivat sen voimaan tultuakin edelleen itse päättää siitä, kenelle jätteet myydään tai kuka jätehuoltopalveluita suorittaa. Poikkeuksen tästä muodostavat esimerkiksi tuottajavastuun alaiset jätteet.

Kunnat ovat yhä kiinnostuneempia elinkeinotoiminnassa syntyvästä jätteestä. Suomessa toimii myös yli 600 jätehuoltoyritystä, joilla on tarjolla runsaasti erilaisia jätteenkäsittelypalveluja eri puolilla maata. Jätelain soveltaminen onkin johtanut jännitteisiin yksityisten jäteyritysten ja kuntien jätehuoltoyhtiöiden välillä.

Elinkeinoelämän järjestöjen yhteinen ohje uudesta jätelaista löytyy tästä linkistä.

Lähde: Erikoiskaupan liitto
Kuva: sxc.hu

__
Järjestösihteeri