Suomen Fotokaupan Liitto ja Suomen Ammattivalokuvaajat lanseeraavat Passikuvan ammattilainen -sertifikaatin jäsenilleen marraskuussa 2013. Tunnuksen tarkoitus on auttaa kuluttajaa tunnistamaan paikka, josta saa luotettavasti hyvän passikuvan. Tunnuksella ylläpidetään ja tuetaan ammattilaistasoa maanlaajuisesti.

Tunnuksen saaja osoittaa osaamista seuraavasti:

1. Laadukkaiden sähköisten lupakuvien tuottaminen asiakkaan tarpeisiin.
2. Passikuvauksessa tapahtuneiden muutosten hallinta.

Tunnus voidaan myöntää seuraavin ehdoin:

a) Sähköisesti tuotettujen passikuvien onnistumisprosentti on 99% tai yli. Tämä koskee kaikkia kuvattuja.
b) Tunnus voidaan myöntää vain Suomen Ammattivalokuvaajien tai Suomen Fotokaupan Liiton jäsenille.
c) Tunnuksen voi saada käyttöönsä erillisellä ilmoituksella. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi järjestelmään syötettyjen hylättyjen ja hyväksyttyjen kuvien suhde. Todisteeksi kelpaa esimerkiksi ajankohtainen näyttökuva tai valokuva näytöstä ja järjestelmän tilastointityökalusta.

Suomen Fotokaupan Liitto ry ja Suomen Ammattivalokuvaajat ry myöntävät jäsenilleen Passikuvan ammattilainen -tunnuksen, kun laatukriteerit täyttyvät.

Laadunvalvonta:

Laadunvalvontaa suoritetaan pistokokein. Yhdistysten edustajat voivat tarkistaa tunnusta käyttävän toimijan passikuvaosaamisen koska tahansa käymällä liikkeessä. Yhtä lailla voidaan suorittaa etäpistokoe, jolloin tunnusta käyttävän toimijan tulee pyynnöstä toimittaa valvovalle yhdistykselle ajankohtainen todiste laadun varmentamiseksi. Jos tunnusta käyttävä toimija ei läpäise pistokoetta ja laadunvarmistusta, yhdistykset pyrkivät tarjoamaan tälle asianmukaista koulutusta ammattiosaamisen kehittämiseksi ja vahvistamiseksi.

Lanseeraaminen ja tunnuksen toimittaminen jäsenille:

Passikuvan ammattilainen -sertifikaatti lanseerataan kuluttajille ja medialle tiedotteella marraskuussa 2013. Tunnusta voidaan myöntää välittömästi jäsenliikkeen sitä anoessa ja todistettuaan osaamisensa. Liitto toimittaa sertifikaatin myönnettyään jäsenliikkeelle tarran, jolla laatukriteerien täyttymistä osoitetaan. Sertifikaatin saatuaan liikkeellä on lupa käyttää Passikuvan ammattilainen -tunnusta myös kotisivuillaan sekä ilmoitusaineistoissaan ilman erillistä ilmoitusta. Tunnusta ei ole luvallista käyttää, mikäli laatukriteerit eivät täyty ja mikäli ei ole Suomen Fotokaupan Liiton tai Suomen Ammattivalokuvaajien jäsen.

Tunnusta kannattaa anoa välittömästi, jotta liike ehtii saada tarran ja luvan ennen kuin media ja kuluttajat kiinnostuvat ja asiasta aletaan keskustella. Tavoite on toimittaa sertifikaatit kaikille sitä anoneille ja sen ansainneille ammattilaisille vuoden 2013 loppuun mennessä. Annamme mielellämme lisätietoa jäsenillemme sertifikaatista sekä sen hakuprosessista

Toimi heti ja ota yhteyttä!
toimisto@fotokaupanliitto.fi
+358 40 542 3370